Zarejestruj się do kurs, zanim rozpoczniesz tę lekcję.

WAŻNE: Klipy, które zawierają w sobie i video i audio, w pierwszej kolejności mają przypisany kolor z roli audio. Dlatego aby klipowi nadać kolor z roli video, musisz odpiąć audio z klipu klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję „detach audio”.

Wróć do: Final Cut Pro > Funkcje montażowe